سیستم صوتی گیشه مدل 2080

گیره های نگهدارنده برای نصب سیم اتصال یونیت ارباب رجوع به یونیت گیشه دار

استفاده از چسب دوطرفه قوی 3M برای نصب یونیت ارباب رجوع

پیج تنظیم حجم صدای بیرون و داخل گیشه

سوییچ های قطع و وصل آنی میکروفون های داخل و خارج گیشه

قطعات تمام فلزی (آلومینیومی)

ادامه مطلب »

سیستم صوتی گیشه مدل 2016

گیره های نگهدارنده برای نصب سیم اتصال یونیت ارباب رجوع به یونیت گیشه دار

پیج تنظیم حجم صدای بیرون و داخل گیشه

سوییچ های قطع و وصل آنی میکروفون های داخل و خارج گیشه

قطعات تمام فلزی (آلومینیومی)

ادامه مطلب »
سبد خرید